Allmänna villkor för bolaget Vulpés Electronics GmbH

§1 Tillämplighet för företagare och definitioner av termer
(1) Följande allmänna villkor gäller för alla leveranser mellan oss och en konsument i den version som gäller vid beställningstillfället. En konsument är en fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som huvudsakligen varken är kommersiell eller kan tillskrivas deras oberoende yrkesverksamhet.

§2 Slutande av kontrakt, lagring av kontraktstexten
(1) Följande bestämmelser om ingående av avtal gäller för order via vår internetbutik http://www.vulpes-electronics.net.
(2) Vid ingående av kontraktet ingår kontraktet med
Vulpés Electronics GmbH
Rustam Ismailov
Einsteinstrasse 1
D-24118 Kiel, Tyskland
Registreringsnummer HRB 18217 KI
Registrera domstolen Kiel.

(3) Presentationen av varorna i vår Internetbutik utgör inte ett juridiskt bindande kontraktstilbud från vår sida utan är en icke-bindande inbjudan till konsumenten att beställa varor. Genom att beställa önskade varor gör konsumenten ett bindande erbjudande om att han ska ingå ett köpavtal.

(4) Vid mottagande av order i vår Internetbutik gäller följande regler: Konsumenten gör ett bindande kontraktsbud genom att framgångsrikt genomgå orderproceduren i vår internetbutik.

 

Ordern görs i följande steg:

1) Val av önskade varor.

2) Bekräfta genom att klicka på knapparna "Lägg i kundvagn".

3) Kontrollera detaljerna i kundvagnen.

4) Tryck på knappen "till kassan".

5) Ange fakturerings- och leveransadress, fraktmetod och betalningsmetoder via partnerselskapet SSL Secure Shopping.

6) Omprövning eller korrigering av de inmatade uppgifterna.

7) Bindande avsändning av ordern genom att klicka på knappen "Beställning medbetalningsskyldighet" eller "köp"


(5) Lagring av kontraktstext för beställningar via vår internetbutik: Vi skickar beställningsuppgifter och våra villkor via e-post. Du kan även se villkoren när som helst på http://www.vulpes-electronics.net. Din beställningsinformation är inte längre tillgänglig via Internet av säkerhetsskäl.

 

§3 Priser, fraktkostnader, betalning, förfallodag

(1) De angivna priserna inkluderar lagstadgad moms och andra priskomponenter. Dessutom finns det några fraktkostnader.

(2) Konsumenten har möjlighet att betala i förskott, PayPal, kreditkort.

(3) Om konsumenten har valt att betala i förväg åtar sig han att betala inköpspriset omedelbart efter avtalets slut.


§4 Leverans
(1) Om inte annat anges i produktbeskrivningen är alla artiklar som vi erbjuder, redo för omedelbar leverans. Leveransen sker senast inom 5 arbetsdagar. Leveransfristen börjar vid betalning i förväg den dag då betalningen mottas. Om tidsfristen slutar på en lördag, söndag eller helgdag på leveransorten slutar tidsfristen på nästa arbetsdag.
(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna får inte överföras till köparen förrän varorna har överlämnats till köparen, även vid sändningsköp.


§5 Äganderättsförbehåll
Vi förbehåller äganderätten till varorna till full betalning av köpeskillingen.

**************************************************************************************************** 

§6 Rätt till återkallande av kunden som konsument

Ångerrätt för konsumenter

Konsumenterna har rätt till ångerrätt enligt följande villkor, varigenom konsumenten är en fysisk person som slutar en rättslig transaktion för syften som huvudsakligen inte är kommersiell eller egenföretagare:

 

Information om ångerrätt

Ångerrätt
Du har rätt att dra tillbaka från detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ge någon anledning.

Avbeställningsperioden är fjorton dagar från det datum då du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är transportören, har tagit innehav av varorna.

För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du informera oss (Vulpés Electronics GmbH, Einsteinstrasse 1, 24118 Kiel, Tyskland, email: info@vulpes-electronics.com) med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat via post eller e-post) om din besluta att dra tillbaka detta kontrakt.
Du kan använda den bifogade returformuläret, vilket emellertid inte krävs.
Vänligen skicka varorna till följande adress:
Vulpés Electronics GmbH
 Einsteinstraße 1 (2OG)
 24118 Kiel, Tyskland
För att upprätthålla uppsägningsperioden är det tillräckligt för dig att skicka meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av återkallandetiden.


Konsekvenser av ångerrätt

Om du återkallar från kontrakten måste vi omgående och senast inom fjorton dagar från den dag då varorna mottas av oss återbetalar dig alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (förutom de extrakostnader som uppstår genom att välja en annan leveransmetod än den mest gynnsamma standardleverans vi erbjuder). För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat avtalats med dig. I inget fall debiteras du för dessa återbetalningsavgifter. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt. Fristen är uppfylld om du skickar varorna före fjorton dagar.

Du bär de omedelbara kostnaderna för att returnera varorna. Du måste endast betala för en eventuell värdeminskning av varan om denna värdeförlust beror på en hantering som inte är nödvändig för granskning av varornas art, egenskaper och funktion.

Vi förbehåller oss rätten att inte betala i sin helhet om vi inte tar emot varorna helt enligt originalförpackningen och om varorna bevisligen har skadats eller ändrats av kunden enligt beskrivning så att återförsäljningen inte längre är rimlig.

**************************************************************************************************** 

 

§7 Ångerrättsformulär

Standardblankett

Om du vill återkalla från kontraktet fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till:

Vulpés Electronics GmbH

Einsteinstrasse 1

D-24118 Kiel

Tyskland

E-post info@vulpes-electronics.com

 

§8 Garanti
De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.

§9 Kontraktsspråk
Kontraktsspråk är endast engelska.