Ångerrätt
 

Du har rätt att dra tillbaka från detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ge någon anledning.

Avbeställningsperioden är fjorton dagar från det datum då du eller en tredje part som namnges av dig, som inte är transportören, har tagit innehav av varorna.

För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du informera oss (Vulpés Electronics GmbH, Einsteinstrasse 1, 24118 Kiel, Tyskland, email: info@vulpes-electronics.com) med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat via post eller e-post) om din besluta att dra tillbaka detta kontrakt.

Du kan använda den bifogade returformuläret, vilket emellertid inte krävs. Vänligen skicka varorna till följande adress: Vulpés Electronics GmbH, Einsteinstraße 1, 2OG, 24118 Kiel, Tyskland. För att upprätthålla uppsägningsperioden är det tillräckligt för dig att skicka meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av återkallandetiden.

 


Konsekvenser av återkallande

Om du återkallar från kontrakten måste vi omgående och senast inom fjorton dagar från den dag då varorna mottas av oss återbetalar dig alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (förutom de extrakostnader som uppstår genom att välja en annan leveransmetod än den mest gynnsamma standardleverans vi erbjuder). För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat avtalats med dig. I inget fall debiteras du för dessa återbetalningsavgifter. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt. Fristen är uppfylld om du skickar varorna före fjorton dagar.

Du bär de omedelbara kostnaderna för att returnera varorna. Du måste endast betala för en eventuell värdeminskning av varan om denna värdeförlust beror på en hantering som inte är nödvändig för granskning av varornas art, egenskaper och funktion.

 

Vi förbehåller oss rätten att inte betala i sin helhet om vi inte tar emot varorna helt enligt originalförpackningen och om varorna bevisligen har skadats eller ändrats av kunden enligt beskrivning så att återförsäljningen inte längre är rimlig.