Dataskyddsbestämmelse
 

Omfattning
Denna Dataskyddsförklaring informerar användarna om arten, omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av personuppgifter av den ansvariga operatören [Vulpés Electronics GmbH, Einsteinstraße 1, 24118 Kiel, Tyskland] på denna webbplats (nedan "Erbjudandet").
Den rättsliga grunden för dataskydd finns i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG), tyska telemedialagen (TMG) och den gällande grundläggande databeskyddsförordningen (EU-DSGVO) som har trätt i kraft sedan den 24 maj 2018.

 

Tillgångsdata / serverlogfiles

Operatören (eller hans webbutrymme) samlar in uppgifter om varje tillgång till erbjudandet (så kallade serverlogfiles). Tillgångsdata inkluderar:

Namn på den hämtade webbsidan, filen, datum och tid för hämtning, mängd data överförd, meddelande om lyckad hämtning, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referreringsadress (den tidigare besökta sidan), IP-adressen och den begärande provider.

Operatören använder loggdata endast för statistiska utvärderingar för att kunna använda, säkerställa och optimera erbjudandet. Operatören förbehåller emellertid rätten att senare granska logguppgifterna om det på grundval av konkreta bevis föreligger den legitima misstanke om olaglig användning.
 

Hantering av personuppgifter
Personuppgifter är information som hjälper att identifiera en person, dvs information som kan spåras tillbaka till en person. Dessa inkluderar namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer. Men även uppgifter om preferenser, hobbyer, medlemskap eller vilka webbplatser som ses av någon är en del av personuppgifter.

Operatören endast samlar in, använder och  förmedla personuppgifter om det är tillåtet enligt lag eller användarna samtycker till datainsamlingen. Personuppgifterna kan när som helst begäras av respektive användare. Personuppgifterna lagras under lagstadgad period.

Vi förmedlar information till våra koncernbolag, tjänsteföretag och andra partners som bearbetar data för oss, baserat på våra instruktioner och i enlighet med juridiska riktlinjer och alla andra tillämpliga sekretess och säkerhetsåtgärder. Dessa partners förmedlar tjänster över hela världen för oss, inklusive kundsupport, informationsteknik, betalningar, distribution och logistik.

Databehandlingen samt sekretesspolicy för webbutrymme-leverantören kan ses på följande länk: https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users

 

Kontakt

När du kontaktar operatören (t.ex. genom kontaktformulär eller e-post) ska informationer lagras för att behandla begäran samt för i fall att uppföjlingsfrågor uppstår.

 

Online-Shop

Vid inköp av produkter och / eller tjänster från Vulpés Electronics GmbH via nätbutiken, som drivs via en extern operatör, kan data som t.ex. för- och efternamn, adress, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer), betalningsmetod och data samt uppgifter om leverans (om tillämpligt) lagras endast för avvecklingen av ordern. För avvecklingen av beställningen formedlas data som är relevanta för leverans (namn, adress) till en logistik- och vidarebefordringspartner (till exempel DHL). När du köper Vulpés produkter via kredit- eller betalkort samt PayPal kan information som kortets utgångsdatum, CVV-nummer, faktureringsadress, e-postadress lagras från tredje parts betalningsförare enligt sin egen integritetspolicy.

 

Newsletter
Med newsletter informerar vi dig om oss och våra erbjudanden.

Om du vill ta emot newsletter behöver vi en giltig e-postadress och information som tillåter oss att verifiera att du är ägare till den e-postadress eller att ägaren går med på att ta emot newsletter. Ytterligare uppgifter samlas inte in. Dessa data används endast för att skicka newsletter och kommer inte att förmedla till tredje part. Genom att anmäla till newsletter sparar vi din IP-adress och registreringsdatum. Det enda syftet med denna lagring är att bevisa att en tredje part missbrukar en e-postadress och loggar in på newsletter utan kunskap om den berättigade personen.

Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av data, e-postadressen samt deras användning för att skicka newsletter när som helst. Tillbakadragandet från en länk i newsletter själva, via e-post (info@vulpes-electronics.com) eller görs genom ett meddelande till ovanstående kontaktuppgifter.


Integrering av tjänster och innehåll av tredje part
Det kan hända att innehållet från tredje part, till exempel videoklipp från YouTube, kartor från Google Maps, RSS-feeds eller grafik från andra webbplatser ingår i denna webbsidan. Detta förutsätter alltid att operatörerna av detta innehåll (nedan kallat "tredje part operatör") uppfattar användarens IP-adress. För utan IP-adressen kunde de inte skicka innehållet till användarens webbläsare. IP-adressen krävs därför för presentationen av detta innehåll. Vi strävar efter att bara använda innehåll vars respektive operatör använder IP-adressen enbart för leverans av innehållet. Om tredje parten sparar IP-adressen t.ex. för statistiska ändamål har vi emellertid inget inflytande på det.


Säkerhet för personuppgifter
Alla lagrade personuppgifter behandlas konfidentiellt. Operatören och Webspace Provider förpliktar sig att skydda de lagrade personuppgifterna med lämpliga åtgärder med hänsyn till såväl toppmoderna som implementeringskostnaderna. Om det i olyckligt fall orsakas en skada orsakad av till exempel hackerattack förpliktar sig operatären att utan dröjsmål informera de berörda myndigheterna, men senast inom 72 timmar efter att ha blivit medveten om överträdelsen.


Återkallande för behandling och lagring av personuppgifter
Användaren har möjlighet att återkalla samtycke till behandling och lagring av hans personuppgifter. Därför är kontakten skriftlig via e-post (info@vulpes-electronics.com) eller via kontaktformulär nödvändig. För att entydig identifiera användaren måste användaren ange sitt fullständiga namn och kontaktuppgifter. Lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket förblir oförändrad till återkallandet. Om operatören inte har uppfyllt sina förpliktelser i god tid har användaren möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Om det inte längre finns någon rättslig grund för lagring av data raderas dessa automatiskt inom den föreskrivna perioden (omedelbart om det behövs).

Vulpés mobilapplikation
Vi samlar inga personuppgifter för användningen av mobilapplikationen. Information som användarnamnet, utseendet på avataren och den individuelle uppgiften av enhetsnamnet lagras uteslutande på din smartphone. För kraschanalysen använder vi programvaran Crashlytics. Programvaran ger oss en indikation på felet i koden, de använda enheterna, operativversionen och andra enhetrelaterade data för funktionsanalys. Mer information om programvaran finns på https://fabric.io/kits/android/crashlytics och https://fabric.io/kits/ios/crashlytics.

 

Cookies

Cookies är små filer som gör det möjligt att lagra specifik enhetrelaterad information om användares åtkomstenheter (datorer, smartphones, etc.). De tjänar till användarvänlighet för webbsidor och därmed användarna (till exempel lagring av inloggningsdata). Å andra sidan tjänar de för att registrera statistiska data för webbplatsens användning och kunna analysera det för att förbättra erbjudandet. Användare kan påverka användningen av cookies. De flesta webbläsare har möjlighet att begränsa eller helt förhindra lagring av cookies. Det bör dock noteras att användningen och speciellt användarkomforten utan cookies är begränsade.

Du kan förvalta många online ad cookies från företag på den amerikanska sidan: http://www.aboutads.info/choices/

eller EU: s sida http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices / hantera.

 

Google Analytics
Detta erbjudande använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på användarnas datorer och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dem. Informationen som cookien genererar om användningen av denna webbplats av användarna överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer IP-adress av användarna som använder Google Inc. att förkortas i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera användarnas användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer Google: s IP-adress att förkortas i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera användarnas användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.

IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med annan information som tillhandahålls av Google, så vitt som operatören vet. Användare kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in deras webbläsarprogramvara. Detta erbjudande meddelar dock användare att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet. Dessutom kan användarna förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och relaterar till användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google genom att hämta, installera och använda webbläsarens plugin-modul som finns tillgänglig enligt följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Som ett alternativ till webbläsartillägget eller i webbläsare på mobila enheter vänligen klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics kommer in på den här webbplatsen i framtiden. Darvid lagras en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på den här länken igen. Opt-out cookies förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. För att förhindra att Analytics spårar över enheter måste du utför Opt-out på alla system du använder.
För mer information om användarvillkor och sekretess se villkoren för Google Analytics eller Google Analytics-översikten. Vi påpekar att på denna webbplats Google Analytics utkökades till koden "gat._anonymizeIp ();"  för att säkerställa anonym samling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).
Behållandeperioden för användar- och händelsedata är 26 månader. I en ny aktivitet hos användaren återställs retentionstiden.
Mer information om användarvillkor och sekretess finns på https://www.google.com/analytics/terms/sv.html.

Den senaste uppdateringen gjordes den 12.09.2018.